ตัวอย่างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ตัวอย่างการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับ อยู่แบบพอเพียงจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงให้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดนานกว่า 30 ปีนะครับที่ใช้จ่ายคือใช้จ่าย 3 ส่วนและเก็บออม 1 ส่วน เงินออมสามารถนำไปลงทุน เลยจะเก็บไว้ซื้อหนังอาร์ที่ถูกใจเอาไว้ดูก็ได้ ฉันและครอบครัวได้นำมาปฏิบัติ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครอบครัวของฉันอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
1 พอมีกินปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้างปลูกผลไม้ไว้หลังบ้าน 2-3 ต้นพอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้านเหลือจึงขายไป
2 ทำให้บ้านน่าอยู่ปราศจากสารเคมีกลิ่นเหม็นใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติรายจ่ายลดลงสุขภาพจะดีขึ้น ประหยัดค่ารักษาพยาบาล คุณพ่อของฉันและฉันมักเน้นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและน้ำประปาการให้พวกเราช่วยกันประหยัดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียนควรปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง เวลาอาบน้ำหลังจากดูหนังอาร์เสร็จก็ควรจะปิดน้ำให้สนิทด้วย
3 พอใจแล้วต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ค่อยอยากให้มีเช่นผู้อื่นเพราะเราจะหลงติดกับ โดยเราจะอยู่ในกิจกรรม คือ”ออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้านั่นเอง”
4 เมื่อมีรายจ่ายเมื่อมีรายได้แต่ละเดือนจะแบ่งไว้ใช้จ่าย 3 ส่วนเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าจิปาถะที่ใช้ในครัวเรือนรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้บางอย่างที่ทำรูปแบบเป็นต้น ไม่ใช่เอาไปซื้อบริการ ไปซื้อหนังอาร์ให้ดูจนหมด
5 ฉันจะยึดความประหยัดตัดทอนรายจ่ายในทุกๆวันที่ไม่จำเป็น เปลี่ยนการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายงบลงทุนในการดำรงชีพความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้องยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริตความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ ตัวอย่างการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตประจำวัน บางคนคิดอยากจะลองเอาวิธีนี้มาใช้แต่ก็สนใจแต่หนังอาร์จนไม่ได้ใช้สักที รายการใช้จ่ายในครอบครัวคือในครอบครัวจะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันรวมถึงตัวเราเองก็จะมีการวางแผนหรือจดบันทึกเพื่อที่จะได้รับทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไรครอบครัวแล้วใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันซึ่งเราจะได้รู้ถึงหลักการในการใช้จ่ายให้เหมาะ สมในพระองค์ในครอบครัวการใช้เงิน คือตั้งแต่เราได้เงินมาโรงเรียนจากพ่อแม่ก็เริ่มวางแผนการใช้จ่ายเงินในวันนั้นว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างและเงินส่วนที่เหลือก็ให้เป็นส่วนของเงินเก็บ เพื่อนำไปฝากธนาคาร หรือนำไปใช้ในยามที่จำเป็นจริงๆ